Earthpouch, Earthfilm, Earthbag, Earth Packaging, Sirane, Plastikfrei, Doypack, Doypacks, Standup Pouch, Standbodenbeutel, Papierbeutel, Flat bottom Pouches, Box Pouches, Standbeutel mit Blockboden, Beutel, Pouches, Schokoladenverpackungen, Süßwarenverpackungen, Papierverpackungen, kompostierbar, recycelbar, nachhaltig, PLA

innovative flexible Verpackungen
Plastikfrei, recyclebar, kompostierbar

Exzellente
Aufdrucke

Spezialist für
hochtransparente Verpackungen

Hochwertige Qualität
für den besten Preis

Serviceorientiert
und zuverlässig

Disclaimer

Convex Europe is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. De inhoud van de website kan op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Convex Europe is zich volledig bewust van haar taak en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Convex Europe kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is Convex Europe niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Convex Europe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Convex Europe de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

Convex Europe behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Convex Europe.